Konsensus Pendidikan Islam di Nusantara (Studi Integrasi IMTAQ dan IPTEK dalam Pendidikan Islam)

  • Lutfi Rachman Institut Agama Islam Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan

Abstract

Ajaran agama Islam yang lurus dan sarat  akan nilai- nilai keimanan serta moral, merupakan jaminan satu- satunya sekaligus benteng yang kokoh untuk keselamatan negara dan kebahagiaan manusia. Dimana di dalamnya terdapat pendidikan yang berlandaskan pada Ketuhanan yang mengajarkan pada keadilan dan menuju pada kebenaran serta membawa kita pada jalan yang lurus dan diridhai Allah SWT. Pendidikan dalam Islam merupakan  sebuah   rangkaian   proses pemberdayaan manusia menuju taklif (kedewasaan),   baik  secara  akal, mental maupun  moral, untuk  menjalankan  fungsi  kemanusiaan  yang diemban sebagai  seorang  hamba dihadapan Khaliqnya dan  sebagai "pemelihara" (khalifah) di bumi. Maka sebuah lembaga pendidikan Islam akan dapat diterima dan berkembang dengan baik serta mampu memberikan andil dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara jika menghadirkan sebuah masa depan pendidikan Islam yang menjajikan

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-04-20
Section
Articles